Dækskifte på containertruck i samarbejde med N.C Nielsen A/S, Balling. Her med vor egen miniged som er en del af udstyret på vor lastbiler

Tire change on a container truck in cooperation with NC Nielsen A / S , Balling . Here with our own mini truck which is part of the equipment of our trucks.

710mm traktordæk påsat Volvo L110. Diameter steppet op = massiv trækkraft tilstede og samtidig harmoni mellem skovl og hjul.

710mm tractor attached Volvo L110 . Diameter stepped up = massive traction present while harmony between the bucket and wheels.

Opgradering af Volvo L180 på originale fælge. nu passer dækkenes kapacitet ved det ønskede lave lufttryk, til maskinens kræfter. 775/65R29 afmonteret og erstattet af 875/65R29.

Upgrading Volvo L180 on original rims. Now the tire capacity fits the desired low air pressure, that the machine forces. 775 / 65R29 removed and replaced with 875 / 65R29 .

Der er ikke indlagt nogen video