Multi anvendeligt emne

5 Max også kendt som 10 kanten, er faktisk 2 sammensatte femkanter og opfundet af Felix Ratgen. 10 kanten er kompatibel med systemerne Row Max, Es Max, Bend Max og kan ligeledes bruges som akselforlænger. 

5 Max, also known as The decagon, is actually 2 compound pentagons and it is invented by Felix Ratgen. The decagon is compatible with the systems: Row Max, Es Max, Bend Max and furthermore it can be used as a shaft extension. 

  • Indpresningsdybde

  • Tvillinghjul

  • Ekstrem sporvidde

Her på Fendt 933 til traditionel såning samt majs såning med 24 rækket Horsch. Hjulene kan adskildes og bruges på kundens selvkørende sprøjte...

Her anvendt som mellemringe ved majs såning. Efter såningen skal kunden bruge de yderste hjul for sprøjtning og de er derfor forud-indstillet til sporvidde 2250mm. De inderste er indstillet til kørsel over 2 rækker.