Såning hvor jorden forinden er harvet med en dybde på 40 cm. Traktorens hjul bliver senere brugt på henholdsvis g-ged og snitter samt gyllekørsel